Локация

Разположен е в територията между бул. "Цариградско шосе", бул. "Копенхаген" и южно от комплекс "Цариградски".
В непосредствена близост до сградата се намират: метро станция “Цариградско шосе”, спирки на автобусни линии - 1,3,5,6,114 и др. В близост са позиционирани редица супермаркетии търговски площи: Metro Cash and Carry, Техно Маркет, Billa, IEC, The Mall, както и детски градини, училища, медицински центрове, и банкови институции Комплексно, всичко това предразполага към удобство за бъдещите живущи.

Функционално-пространствено решение

Ортогоналните отмествания на последователно контактуващите един след друг шест блока, образуват единна оригамна обемно-пластична структура, настъпваща, с външните си вертикални ръбове по геометрията на урегулирания поземлен имот в посоки изток/североизток,юг/югоизток и запад/югозапад,като само Бл.1 е с дължината си по направление (юг/югоизток-север/северозапад), перпендикулярно на направлението на дължините на останалите блокове (изток/североизток - запад/югозапад). Представената ортогонална обемно-пластична структура отграничава ниското, на кота±0.00, вътрешно дворно пространство и високото,на кота+3.60,външно дворно пространство (открито към улиците, и с терен апроксимиран до теренните коти при страничната юг/югозападна регулационна линия и до котите на прилежащите тротоари), като комуникира и с двете нива на моделирания терен на урегулирания поземлен имот.

Архитектурно-художествено решение

Оригамно нагънатата структура от контактуващите един след друг и редуващи се с ортогонални отмествания на паралелепипедните си форми блокове, организира и ориентира геометрията на неправилен петоъгълник на урегулирания поземлен имот,и същевременно маркира двете нива на моделирания терен на урегулирания поземлен имот (вътрешното ниско ниво,към вътрешното дворно пространство и външното високо ниво, към булевард“Копенхаген“ и кръстовището му с улица о.т.510-о.т.509 и към юг/югозападната странична регулационна линия). Вътрешния фронт на партерния етаж към ниското, на кота ±0.00, вътрешно дворно пространство и външния фронт на по-горния етаж, на кота +3.60, към високото ниво на външното дворно пространство са решени общо за разполагане на паркоместа, без ограждащи стени, като са оставени да въздействат със своята дисперсност от елементите на носещата конструкция на сградите, в контраст с ограждащите стени на входните помещения за подход към вертикалните комуникации и на помещенията на магазините в Бл.1,Бл.2 и Бл.3.,въздействащи с преобладаващо остъклените си фасадни плоскости.

Строително-конструктивно решение

Жилищните сгради са на единадесет конструктивни нива/вкл. нивото на сутерена/. Конструкциите на жилищните сгради са скелетно-безгредови, състоящи се от стоманобетонни плочи, колони и стоманобетонни шайби. Подовите конструкции са с дебелина 20см и са частично закоравени с греди. Всички стоманобетонови елементи са с монолитно изпълнение. Стълбищните рамена са от гредови тип с дебелина на подстъпалната плоча 16 см. Основите на сградите са решени като фундаментни плочи с ребра по контура.

Сгради и помещения

 • Иззидани вътрешни и външни стени от червена тухла
 • Циментова замазка на пода
 • Стени с гипсова мазилка
 • Тераси с гранитогрес
 • Дограма – 4 камерна PVC
 • Входна врата – блиндирана с касова брава
 • Инсталирана отоплителна инсталация, централно-топло захранване, поставени радиатори
 • Изпълнена ел.инсталация, с монтирано ел.табло, без заредени ключове и контакти
 • Магистрали за включване към кабелна ТВ и телефонна мрежа, изградена домофонна и звънчева инсталация
 • Всички общи части са напълно завършени
 • Входно антре, стълбищни рамене и площадки
 • Стени и тавани в общи помещения се издават на шпакловка и латекс
 • Заредени осветителни тела, монтирано главно ел.табло
 • Асансьор – електромеханичен
 • В блок 1, 2 и 3 има първи етаж с магазини
 • Под всеки блок има паркоместа

Фасадно оформление

За фасадното оформление на сградите са предвидени следните материали:

 • Минерални мазилки
 • ПВЦ дограма
 • Парапетите на балконите, лоджиите и терасите са два типа: метални ажурни парапети, обезопасени с вертикални пречки, и монолитни при лоджии 4.